View User Back | Print

Total 2276 Record(s) Found : Showing 41 of Total 46 Page(s)
Records per Page :  
 
  Sno. Full Name Roll No. Year Passout
  2001 Ayush Joshi 3462/N 2011
  2002 Piyush Tiwari 3463/N 2011
  2003 Ujjawal Agarwal 3464/N 2011
  2004 Vivek Martolia 3465/N 2011
  2005 Yogendra Adhikari 3466/N 2011
  2006 Sushant Dwivedi 3467/N 2011
  2007 Ahhishek Arya 3468/N 2011
  2008 Vikram Kohli 3469/N 2011
  2009 PS Bora 3470/N 2011
  2010 Swabhiman Aditya 3169/N 2012
  2011 Govind sijwali 3196/N 2012
  2012 Himanshu pandey 3198/N 2012
  2013 Saurav Guleriya 3200/N 2012
  2014 Himanshu Mehta 3202/N 2012
  2015 Brijesh Kaira 3204/N 2012
  2016 Vedank 3207/N 2012
  2017 Ketan Gusain 3208/N 2012
  2018 Khajanand arya 3215/N 2012
  2019 Divyanand sharma 3218/N 2012
  2020 Ravindra Singh Shahi 3220/N 2012
  2021 Anshul Kandpal 3221/N 2012
  2022 Ashutosh Kumar 3222/N 2012
  2023 Kartik Pandey 3223/N 2012
  2024 Chaitanya Pandey 3225/N 2012
  2025 Luv Sharma 3226/N 2012
  2026 Faiz 3227/N 2012
  2027 Ajay Bhandari 3228/N 2012
  2028 Lav Kumar Kasaudhan 3229/N 2012
  2029 Shubham Joshi 3234/N 2012
  2030 Ankit Kumar Gupta 3239/N 2012
  2031 Chandra Prakash Baghel 3240/N 2012
  2032 Ankit Rajput 3244/N 2012
  2033 Marutinandan Shukla 3245/N 2012
  2034 Amit Tomar 3247/N 2012
  2035 Shubham Pant 3249/N 2012
  2036 Devendra Singh 3252/N 2012
  2037 Shobhit Bisht 3259/N 2012
  2038 NIKHILESH KUMAR SINGH 3482/N 2012
  2039 Praveen Chandra Bhatt 3484/N 2012
  2040 Amit chand 3486/N 2012
  2041 RAJENDRA SINGH BISHT 3489/N 2012
  2042 Gaurav Upreti 3491/N 2012
  2043 shashank verma 3492/N 2012
  2044 Shivendra Pandey 3494/N 2012
  2045 Kishan Singh Sijwali 3569/N 2012
  2046 ANUBHAV PATHAK 3570/N 2012
  2047 Ayush joshi 3571/N 2012
  2048 AAKASH SINGH KAIRA 3572/N 2012
  2049 Yogesh sharma 3582/N 2012
  2050 Ajay Samant 228/N 2013