View User Back | Print

Total 2276 Record(s) Found : Showing 40 of Total 46 Page(s)
Records per Page :  
 
  Sno. Full Name Roll No. Year Passout
  1951 Shubham Pathak 3158/N 2011
  1952 Ashish Singh 3159/N 2011
  1953 Sumit Kumar Singh 3160/N 2011
  1954 Ankit Rai 3162/N 2011
  1955 Jaideep Rawat 3163/N 2011
  1956 Akhilendra Pratap Singh 3164/N 2011
  1957 Hardeep Singh 3165/N 2011
  1958 Ajay Rana 3166/N 2011
  1959 Bhanu Pratap Singh 3167/N 2011
  1960 Hitesh Kumar Sekho 3168/N 2011
  1961 Vaibhav Budakoti 3170/N 2011
  1962 Pawan Kumar Shah 3171/N 2011
  1963 Ashish Adhikari 3172/N 2011
  1964 Aman Verma 3173/N 2011
  1965 Bhaskar Sharma 3174/N 2011
  1966 Vishvendra Singh 3175/N 2011
  1967 Mohit sati 3176/N 2011
  1968 Rajesh 3177/N 2011
  1969 Jitendra singh 3235/N 2011
  1970 Diwaker Singh Shahi 3431/N 2011
  1971 Sunand Kumar 3432/N 2011
  1972 Kamlesh Shah 3433/N 2011
  1973 Saurav Kumar Verma 3434/N 2011
  1974 Amit Adhikari 3435/N 2011
  1975 Chandan Singh Bohra 3436/N 2011
  1976 Akashdeep Vishwakarma 3437/N 2011
  1977 Siddharth Arya 3438/N 2011
  1978 Kumud Upadhyay 3439/N 2011
  1979 Harsh Bhadula 3440/N 2011
  1980 Deependra Singh Gauniya 3441/N 2011
  1981 Aditya Mehra 3442/N 2011
  1982 Amit Deo 3443/N 2011
  1983 Ajitesh Goel 3444/N 2011
  1984 Ayush Nitin 3445/N 2011
  1985 Shubham Thakur 3446/N 2011
  1986 Saurabh Kumar 3447/N 2011
  1987 Divesh Pangtey 3448/N 2011
  1988 Sagar Panchal 3449/N 2011
  1989 Satyam Pandey 3450/N 2011
  1990 Raunaq Singh 3451/N 2011
  1991 Ashish Chauhan 3452/N 2011
  1992 Prashant Patwa 3453/N 2011
  1993 Amandeep Raju 3454/N 2011
  1994 Spandan Nautiyal 3455/N 2011
  1995 Sachin 3456/N 2011
  1996 Ayush Mehra 3457/N 2011
  1997 Aman Bhardwaj 3458/N 2011
  1998 R.S Martolia 3459/N 2011
  1999 Saurabh Srivastava 3460/N 2011
  2000 Prashant Sharma 3461/N 2011