View User Back | Print

Total 2300 Record(s) Found : Showing 1 of Total 46 Page(s)
Records per Page :  
 
  Sno. Full Name Roll No. Year Passout
  1 Pankaj Kumar Chauhan 2987/N -7
  2 Shalabh Srivastava 4/N 1969
  3 KK Sharma 15/N 1969
  4 Abhinav Srivastava 16/N 1969
  5 PK Jolly 18/N 1969
  6 Pijush Kumar Sen 20/N 1969
  7 Srikanta Bal 21/N 1969
  8 Sushant Bal 22/N 1969
  9 BHUPINDER SINGH SUBHLOK 23/N 1969
  10 Gurdeep Singh 25/N 1969
  11 VK Bhatt 30/N 1970
  12 Anil Mongia 33/N 1970
  13 Kunwar Singh Aithani 38/N 1970
  14 PCS Rana 252/N 1970
  15 Vinod Bhatia 255/N 1970
  16 Girish Gupta 256/N 1970
  17 JDS Rawat 2/N 1972
  18 D C Doval 5/N 1972
  19 Amitabh Negi 7/N 1972
  20 JMS Rawat 13/N 1972
  21 Pushpendra Kumar Jain 14/N 1972
  22 Jitendra Singh YADAV 53/N 1972
  23 Ajay Tandon 54/N 1972
  24 Vinay Bahadur Kaul 57/N 1972
  25 VM Kalia 60/N 1972
  26 D Manglik 67/N 1972
  27 Ashok Dhar 73/N 1972
  28 Sanjay Tripathi 74/N 1972
  29 Vineet Chaudhry 78/N 1972
  30 Lima Jamir 80/N 1972
  31 SS Tomar 89/N 1972
  32 JP Singh 97/N 1972
  33 Vinay Kumar Sharma 104/N 1972
  34 Niheto Sema 105/N 1972
  35 VS Gambhir 108/N 1972
  36 Sunil Khatri 110/N 1972
  37 Kuldeep Dhar 112/N 1972
  38 Jemti Ao 114/N 1972
  39 SN Gupta 116/N 1972
  40 YUGAL KISHORE NEGI 119/N 1972
  41 Sushil Kumar Baunthiyal 120/N 1972
  42 PK Bhatia 122/N 1972
  43 Vijay Kr Sharma 124/N 1972
  44 Anand Kothyari 210/N 1972
  45 Chittranjan Singh YADAV 211/N 1972
  46 CP Aswal 216/N 1972
  47 BK Bahl 217/N 1972
  48 MN Khan 219/N 1972
  49 AS Sahney 221/N 1972
  50 RP Singh 223/N 1972